Restaurant-Pizzeria La Taverna   |   Bulaustraße 2   |   63450 Hanau   |   Tel.: 06181-32220   |   Kontaktformular